Help bij proces


Onderwerpen

Wat u moet weten voordat u begint

Er zijn twee online tools beschikbaar:

Passport Advantage Online is ontworpen voor ondersteuning van het Passport Advantage Programma voor klanten van Passport Advantage & Passport Advantage Express & IBM Business Partners. Voor toegang tot Passport Advantage Online gaat u naar: http://www.ibm.com/software/passportadvantage en kiest u de tab "For customers" of "For business partners" en klikt u op de knop "sign in".

Software en Services Online is ontworpen voor ondersteuning van klanten van IBM Software en Services die deelnemen aan aanbiedingen zoals IBM OEM-aanbiedingen, IBM Prepackaged Services & IBM Software die is aangeschaft buiten de aanbiedingen van Passport Advantage en Passport Advantage Express.

Voor toegang tot Software en Services Online gaat u naar: www.ibm.com/software/howtobuy/softwareandservices en kiest u "Customer sign in".

In Passport Advantage Online en Software en Services Online kan uw organisatie rollen definiëren en op individuele basis toegangsmachtigingen beheren voor meerdere gebruikers. Voor beide online tools is een IBM-ID en wachtwoord vereist. Het proces voor verkrijgen van een IBM-ID en wachtwoord wordt hieronder uitgelegd.

Elke Locatie heeft een Primaire Contactpersoon. De Primaire Contactpersoon is verantwoordelijk voor het verlenen van toegang aan aanvullende gebruikers; daarom moet de Primaire Contactpersoon zich als eerste registreren en laten autoriseren voor Passport Advantage Online of Software en Services Online.

Het IBM-ID dat elke gebruiker maakt, moet worden geautoriseerd voor toegang tot Passport Advantage Online of Software en Services Online. Het IBM-ID van de Primaire Contactpersoon wordt geautoriseerd via het registratie- en autorisatieproces dat hieronder wordt beschreven.

Als u de Primaire Contactpersoon bent, lees dan het gedeelte Registratie- en autorisatieproces voor de Primaire Contactpersoon.

Bent u niet de Primaire Contactpersoon, lees dan het gedeelte Registratie- en autorisatieproces voor aanvullende gebruikers.

Een IBM-ID en wachtwoord verkrijgen

Als u elders op https://www.ibm.com al een IBM-ID en wachtwoord hebt gemaakt, kunt u dat ID en wachtwoord hier gebruiken. Als u nog geen IBM-ID en wachtwoord hebt, kunt u deze maken als onderdeel van het registratieproces dat hieronder wordt beschreven. Bewaar het IBM ID en wachtwoord voor toekomstig gebruik.

Registratie- en autorisatieproces voor de Primaire Contactpersoon

Als u het Passport Advantage Inschrijfformulier online hebt ingevuld, is de combinatie van uw IBM-ID en wachtwoord al geregistreerd en geautoriseerd. U kunt zich nu aanmelden. Is dit niet het geval, lees dan hieronder wat de registratie- en autorisatieopties zijn.

Registratie- en autorisatieproces voor aanvullende gebruikers

Als u elders op www.ibm.com al een IBM-ID en wachtwoord hebt gemaakt, gaat u naar Passport Advantage Online op: http://www.ibm.com/software/passportadvantage, selecteert u de tab "For customers" of "For business partners" en klikt u op de knop "sign in".

Klanten en partners die deelnemen aan andere Software & Services-aanbiedingen gaan naar www.ibm.com/software/howtobuy/softwareandservices en kiezen "Customer sign in."

Als u door uw Primaire Contactpersoon nog niet bent geautoriseerd voor Passport Advantage Online of Software en Services Online, gaat u naar het scherm Zelf-nominatie. Daarop kunt u uw klantgegevens invullen en een zelf-nominatieaanvraag indienen. Deze aanvraag wordt ter controle naar uw Primaire Contactpersoon gestuurd. Zodra uw aanvraag is verwerkt, ontvangt u per e-mail bericht van uw Primaire Contactpersoon.

Zelf-nominatie en beheer van toegangsmachtigingen - Primaire Contactpersoon

De Primaire Contactpersoon voor uw locatie is verantwoordelijk voor het verlenen en beheren van toegangsmachtigingen. Er zijn twee toegangsniveaus voor gebruikers:

Bij het verwerken van zelf-nominatieaanvragen en het beheren van toegangsrechten volgt de Primaire Contactpersoon de volgende procedure:

1.

Meld u aan bij Passport Advantage Online of Software en Services Online en kies "Account beheren" en daarna "Toegang beheren".

2a.

Selecteer in het gedeelte "Ingelichte gebruikers en zelf-nominatieaanvragen verwerken" een naam en keur de aanvraag van de desbetreffende persoon goed of wijs hem af, of ga naar stap (2b) om een gebruiker toe te voegen.

2b.

Selecteer op de pagina voor toegangsbeheer de link "Nu een gebruiker toevoegen". Door het IBM-ID en e-mailadres van een gebruiker op te geven, kunt u een persoon namelijk rechtstreeks toegang verlenen tot Passport Advantage Online of Software en Services Online, zonder dat er een zelf-nominatieaanvraag hoeft te zijn.

3.

Wijs een rol toe: Secundaire contactpersoon of Gebruiker

4.

Verleen de juiste toegangsrechten voor elk van de volgende functies:

5.

De verleende toegangsrechten worden onmiddellijk actief.

Toegangsmachtigingen intrekken - Primaire Contactpersoon

De Primaire Contactpersoon en de Secundaire Contactpersonen kunnen toegangsrechten wijzigen of intrekken.

  1. Meld u aan bij Passport Advantage Online of Software en Services Online en kies "Account beheren" en daarna "Toegang beheren".
  2. Kies op de pagina "Toegang beheren" de link met het IBM-ID van de gebruiker waarvan u de toegang wilt wijzigen.
  3. Het profiel van de gebruiker wordt afgebeeld. Breng de noodzakelijke wijzigingen aan en klik op Versturen. U kunt ook op de knop Wissen klikken om de gebruiker de toegang te ontzeggen.
  4. Wijzigingen van toegangsrechten worden onmiddellijk actief.

Assistentie nodig

Neem voor assistentie bij het registratieproces contact op met